Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Nowoczesne techniki analityczne dla konserwacji obiektów zabytkowych

Studia podyplomowe

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

 

 

Studia

Studia uzupełniają i poszerzają wiedzę nt. wykorzystania nowoczesnych technik chemicznych w:

 • badaniu i konserwacji obiektów zabytkowych
 • opracowywaniu strategii zabezpieczenia zbiorów (eksponowanych i przechowywanych)

 

 • Dwa semestry – łącznie 165 h dydaktycznych
 • Limit miejsc: 20
 • Opłata: 4 000 zł (w 2 ratach płatnych na początku każdego semestru)
 • Zajęcia w piątki (g. 15.30-20.00) i soboty (g. 9.00-16.00) co dwa tygodnie
 • Program studiów obejmuje wykłady (90 h) i zajęcia laboratoryjne (75 h)

 

Studia adresowane są do:

 • konserwatorów zabytków
 • archeologów
 • historyków sztuki
 • kustoszy muzealnych
 • bibliotekarzy / archiwistów
 • pracowników wydziałów konserwacji władz samorządowych
 • badaczy dzieł sztuki
 • pasjonatów tematu

Wymagane ukończenie uczelni wyższej (minimum licencjat).

Studia nie wymagają wykształcenia matematyczno-przyrodniczego.

 

Program studiów:

Program składa się z zajęć sklasyfikowanych jako:

 • Podstawy chemii. Tu przypominamy i rozszerzamy podstawowe zagadnienia z chemii ogólnej, nieorganicznej, organicznej i analitycznej. Wykłady wspierają zajęcia praktyczne pozwalające zdobyć umiejętności laboratoryjne.
 • Nowoczesne techniki analityczne w badaniach obiektów zabytkowych. Zgłębiamy wiedzę teoretyczną i praktyczną stanowiącą podstawę najnowszych technik analitycznych do badania obiektów zabytkowych.
 • Nauka w konserwacji. Przybliżamy aktualny stan wiedzy na temat materiałów będących przedmiotem opieki konserwatorskiej. Dyskutujemy pochodzenie materiałów, ich budowę i procesy degradacyjne oraz techniki badawcze i problemy związane z konserwacją i przechowywaniem.

 

Informacje o studiach na stronie UJ