Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Zajęcia

 

Zajęcia odbywają się w piątki (g. 15.30-20.00) i soboty (g. 9.00-16.00) co dwa tygodnie.

 

Miejsce zajęć:

 • Wydział Chemii UJ, 30-387 Kraków, ul. Gronostajowa 2

również:

 • AGH, 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 30
 • LANBOZ, 31-109 Kraków, ul. Piłsudskiego 14
 • Uniwersytet Ekonomiczny, 31-510 Kraków, ul. Rakowicka 27
 • Zamek Królewski na Wawelu
 • Biblioteka Jagiellońska, 30-059 Kraków, al. Mickiewicza 22
 • ASP, 31-108 Kraków, ul. Smoleńsk 9
 • Laboratorium Datowań Bezwzględnych, 31-351 Kraków, ul. Katowicka 17A

 

Materiały dydaktyczne

 

Pliki z materiałami do zajęć będą dostarczane słuchaczom mailowo.

 

 

Warunki zaliczenia studiów

 • obecność na zajęciach
 • zdanie egzaminu

Egzamin składa się z następujących części:

 1. Prezentacja jednej techniki badawczej. Do egzaminu przygotowują słuchacze trzy techniki badawcze wybrane przez siebie spośród technik omówionych na studiach. Na egzaminie komisja wybiera jedną z nich do prezentacji. Oczekuje się:
 • znajomości podstaw fizykochemicznych techniki
 • podstawowych informacji na temat aparatury
 • umiejętności interpretacji wyników
 • wiedzy nt. rodzaju i sposobu przygotowywania próbek
 • rozpoznania możliwości zastosowania danej techniki w rozwiązywaniu problemów związanych z obiektami zabytkowymi i dziełami sztuki.
 1. Jedno lub dwa pytania z materiału podstaw chemii omówionego na zajęciach.