Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Prowadzący w ostatnich latach 

Podstawy chemii:
Barbara Krajewska, dr hab. (Wydział Chemii UJ)
Andrzej Olech, dr (Wydział Chemii UJ)

 

Nowoczesne techniki analityczne w badaniach obiektów zabytkowych:
Marta Gładysz, mgr (
Wydział Chemii UJ)
Magdalena Iwanicka, dr (Wydział Sztuk Pięknych UMK, Toruń)
Mariusz Kępczyński, dr hab. (Wydział Chemii UJ)
Anna Klisińska-Kopacz, dr (LANBOZ, Kraków)
Marek Krąpiec, prof. dr hab. inż. (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH)
Małgorzata Król, dr (Wydział Chemii UJ)
Krzysztof Kruczała, dr hab. (Wydział Chemii UJ)
Natalia Krupa, dr (Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków)
Tomasz Lech, dr hab. (Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków)
Wiesław Łasocha, prof. dr hab. (Wydział Chemii UJ)
Joanna Łojewska, prof. dr hab. (Wydział Chemii UJ)
Tomasz Łojewski, dr hab. (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH)
Kamilla Małek, dr hab. (Wydział Chemii UJ)
Mariola Marszałek, dr inż. (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH)
Paweł Miśkowiec, dr (Wydział Chemii UJ)
Dominika Pawcenis, dr (Wydział Chemii UJ)
Wojciech Skrzeczanowski, dr inż. (Instytut Optoelektroniki WAT, Warszawa)
Justyna Syguła-Cholewińska, dr (Wydział Towaroznawstwa i Zarządzania Produktem, Uniwersytet Ekonomiczny, Kraków)
Barbara Wagner, dr hab. (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski)
Renata Wietecha-Posłuszny, dr hab. (Wydział Chemii UJ)
Michał Woźniakiewicz, dr (Wydział Chemii UJ)
 

Nauka w konserwacji:
Łukasz Bratasz, dr hab. (Instytut Katalizy i Fizykochemii Powierzchni PAN, Kraków)
Anna Czajka, mgr (Naczelna Dyrekcja Archiwów Państwowych, Warszawa)
Aldona Garbacz-Klempka, dr inż. (Wydział Odlewnictwa AGH)
Jerzy Holc, mgr (Zamek Królewski na Wawelu)
Paweł Karaszkiewicz, dr (Wydział Konserwacji i Restauracji Dzieł Sztuki ASP, Kraków)
Joanna Kowalska, mgr (Muzeum Narodowe w Krakowie)
Natalia Krupa, dr (Wydział Historii i Dziedzictwa Kulturowego, 
Uniwersytet Papieski Jana Pawła II, Kraków)
Katarzyna Lech, dr inż. (Wydział Chemiczny, Politechnika Warszawska)
Tomasz Łojewski, dr hab. (Wydział Inżynierii Materiałowej i Ceramiki AGH)
Barbara Łydżba-Kopczyńska, dr (Wydział Chemii, Uniwersytet Wrocławski)
Małgorzata Majka, mgr (Inspektorat BHP UJ)
Mariola Marszałek, dr inż. (Wydział Geologii, Geofizyki i Ochrony Środowiska AGH)
Ireneusz Płuska, prof. dr hab. (ASP Kraków)
Joanna Sobczyk, mgr (LANBOZ, Kraków)
Małgorzata Walczak, dr (ASP Kraków)
Marta Winiarczyk, mgr (Muzeum Narodowe, Kraków)
Janina Zięba-Palus, prof. dr hab. (Instytut Ekspertyz Sądowych, Kraków)