Przejdź do głównej treści

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Widok zawartości stron Widok zawartości stron

Rekrutacja
Wymagane ukończenie uczelni wyższej (minimum licencjat).

Termin rekrutacji do 03.09.2021 r.
Limit miejsc: 20
Czesne: 4 000 zł (płatne w 2 ratach na początku każdego semestru)

Studia będą otwarte po zapisaniu się odpowiedniej liczby osób i zależnie od rozwoju sytuacji epidemicznej.

Zapisy
Wymagany zestaw dokumentów:

  • podanie
  • kwestionariusz osobowy
  • dyplom ukończenia studiów wyższych (oryginał lub odpis lub kserokopia, której autentyczność potwierdza pracownik przyjmujący dokumenty na podstawie przyniesionego oryginału lub odpisu)

Dokumenty należy złożyć w Dziekanacie Wydziału Chemii UJ (pok. D0-03b, godz. 10.00-14.00) lub przysłać pocztą:

Wydział Chemii UJ
Dziekanat

ul. Gronostajowa 2
30-387 Kraków